Bobygdens Framtid ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Bobygdens Framtid ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Hudiksvall. Det är nämligen den kommunen som Bobygdens Framtid ekonomisk förening finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bobygdens Framtid ekonomisk förening som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1993-12-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Västanäng 402, 820 60, Delsbo. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bobygdens Framtid ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0653-21038.

Hudiksvall arbetar för att företag som Bobygdens Framtid ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bobygdens Framtid ekonomisk förening. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Bobygden - bygga, köpa och eller hyra lokaler byggnader för att tillgodose medlemmarnas behov av gemensamhetslokaler, barnomsorg, kök matsal skolverksamhet och annan grundläggande samhällsservice. - verka för eller i egen regi bedriva ovanstående verksamheter - bedriva och stötta verksamheter som bevarar och utvecklar möjligheterna att bo och leva på landsbygden i allmänhet och i Bobygden i synnerhet.

Firmatecknare för Bobygdens Framtid ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Axelsson, Per Ola -Dolk, Bo Johan-Petter.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bobygdens Framtid ekonomisk förening och det är följande personer, Axelsson, Per Ola som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Bonnevier, Anna-Carin som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Dolk, Bo Johan-Petter som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Patrick som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Jan Arne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Linde, Anna Maria som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot.Nilsson, Lena Christina som är född 1968 och har titeln Suppleant, Persson, Per Anders som är född 1970 och har titeln Suppleant, Östgård, Märta Birgitta som är född 1958 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bobygdens Framtid ekonomisk förening är 716458-6617.