World Internet Institute i Hudiksvall ek. för.

Gävleborgs län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Hudiksvall och World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är ett av dem. Statusen för World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är att Bolaget är aktivt.

World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är ett Ekonomisk förening och skapades 2001-02-07. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Hudiksvall där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. ska trivas.

World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2001-03-02. I Hudiksvall så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning. * Institutet ska i nära samverkan med högskola universitet, offentlig verksamhet och näringsliv initiera, bedriva och stödja samhälls- och beteendevetenskaplig forskning med fokus på hur människan och samhällsliv påverkas av Internet. * Institutet ska utveckla ett bibliotek med relevans för den aktuella forskningen. * Institutet ska genom publicistisk verksamhet, seminarier och konferenser verka för att vunna forskningsresultat och tillämp- ningar snabbt kommer till praktisk använding, och därmed bidra till utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet. * Institutet ska med öppen attityd utgöra en mötesplats för utbildning, forskning, näringsliv och samhälle.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är momsregistrerat och det har de varit sedan 2001-03-02.

Idag är World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. och det finns flera verksamheter som är det idag i Hudiksvall.

Vill man komma i kontakt med World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0650-601006.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. är Bjerkman, Jan Ingemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Burvall, Bengt Magnus som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericsson, Bernt Ingvar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Karl Stefan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Ove som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Oldéen, Ole Roland som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotPersson Bång, Johan Olof Niklas som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, .

World Internet Institute i Hudiksvall ek. för. har 769606-7110 som sitt organisationsnummer.