Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet

Gävleborgs län

Information

I Hudiksvall finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet i Gävleborgs län. Hudiksvall är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1954-04-26 så har Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet och det finns fler bolag som är det i Hudiksvall.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Kyrkog. 13 B, 824 30, Hudiksvall. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet så kan ni göra det på 0650-31414.

Att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom före- ningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Schilling, Sylvia Irene som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Wadin, Jan Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wassberg, Swasse Sigvard som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Westin, Ulla Margareta som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Wärnick, Lars Petter som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Elisabeth Kristina som är född 1958 och har titeln SuppleantPettersson, Laila Birgitta som är född 1943 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Gamla Lasarettet har 787500-0502 som sitt organisationsnummer.