Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hudiksvall som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen finns. I Hudiksvall så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen så kan ni göra det genom att skicka er post till Första Parkg. 16, 824 43, Hudiksvall men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Hudiksvall arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen har idag 787500-0734 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Häradshövdingen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hansson, Irene Ingeborg som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsen, Gerd Valborg Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wik, Maj-Lis Linnéa som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sporrong, Anita Margareta som är född 1939 och har titeln Suppleant, .