Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 är ett av många verksamheter som finns i Hudiksvall. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1946-01-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till STORGATAN 52, 824 52, Hudiksvall. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0650-93790.

Hudiksvall arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5. Det finns flera verksamheter i Gävleborgs län.

Föreningen skall hava till ändamål att uppföra, besitta och för- valta bostadshus i Hudiksvall samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom förenigen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ingegärd Andersson och och Sten Eurenius, i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 och det är följande personer, Andersson, Rut Ingegerd som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Arnér, Ing-Britt Annica som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Eurenius, Sten Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekengren, Anna Kristina som är född 1974 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Minerva nr 5 är 787500-0999.