Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron

Gävleborgs län

Information

Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hudiksvall som är den kommunen där Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron finns. I Hudiksvall så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron har haft sedan 1994-01-01. Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsholmsg. 31, 112 27, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-4428484.

Hudiksvall arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron Privat, ej börsnoterat.

Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron har idag 556000-8038 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron

Bolaget skall idka konsultrörelse inom fastighetsförvaltning, fastighetsförädling, hotellrörelse, äga och förvalta, köpa och sälja fast egendom och aktier, andelar, värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Fastighetsaktiebolaget Skeppsbron så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Tengenes, Gisle som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Tengenes, Gisle som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Haare, Asmund som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Skrove, Rune som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Svartvik, Richard Verner som är född 1973 och har titeln Delgivningsbar person, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorFredmer, Sven Magnus som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .