NEOVA Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Hudiksvall och NEOVA Aktiebolag är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många bolag där och NEOVA Aktiebolag är ett av dem. Statusen för NEOVA Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

NEOVA Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1971-10-06. Det finns flera olika bolag i Gävleborgs län som är ett stort län. Hudiksvall där bolaget finns i jobbar för att bolag som NEOVA Aktiebolag ska trivas.

NEOVA Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Hudiksvall så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föremålet för bolagets verksamhet är: att i egen regi eller på entreprenad iordningställa mossar för att skörda torv, att i egen regi eller på entreprenad skörda, leverera och försälja torv samt kompletterande fastbränslen, att producera och försälja förädlade biobränslen som briketter och pellets samt äga och driva värme- samt kraftvärmeverk och bedriva produktion och handel med värme och el, att bedriva tillverkning av och handel med jorförbättringsmedel, trädgårdsprodukteroch fritidsprodukter för trädgård, att äga och förvalta egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att NEOVA Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1976-01-01.

Idag är NEOVA Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Hudiksvall.

Vill man komma i kontakt med NEOVA Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0650-547400.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Sundström, Johan Birger Edvin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med NEOVA Aktiebolag är Sundström, Johan Birger Edvin som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Ylä-Sahra, Eero Juhani som är född och har titeln Extern VD,Bosatt utomlands inom EES, Hilli, Matti Sakari som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Alava, Petri Paavo Kalevi som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bjur, Stig Håkan Ingvar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Heinonen, Jyri Peteri som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESKoivula, Esa Heikki som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Carlsson, Claes-Göran som är född 1952 och har titeln Revisor, Henriksson, Mats som är född 1958 och har titeln RevisorEdlund, Jens Rufus som är född 1967 och har titeln RevisorssuppleantHelgesson, Lars Olov Ragnar som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantDeloitte AB som är född och har titeln Revisor.

NEOVA Aktiebolag har 556151-6708 som sitt organisationsnummer.