X-läns taxiservice Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

I Hudiksvall finns det ett Aktiebolag som heter X-läns taxiservice Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar X-läns taxiservice Aktiebolag i Gävleborgs län. Hudiksvall är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

X-läns taxiservice Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1986-09-04 så har X-läns taxiservice Aktiebolag varit registrerat och sedan 1990-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är X-läns taxiservice Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Hudiksvall.

Vill man komma i kontakt med X-läns taxiservice Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Stationsg. 6, 824 43, Hudiksvall. Vi ni istället prata med X-läns taxiservice Aktiebolag så kan ni göra det på 0650-35815.

Bolaget skall teckna avtal om och bedriva taxitransporter vad avser person-, och godsbefordran samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Johansson, Karl Östen som är född 1950 och har titeln Extern VD, Karlsson, Hans Erik som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Back, Gustaf Holger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Stefan Verner som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordqvist, Per Åke som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundell, Mats Åke som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotLingvall, Erik Conny som är född 1951 och har titeln Suppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, Bäckström, Karin Elisabet som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Johansson, Karl Östen .

X-läns taxiservice Aktiebolag har 556278-8892 som sitt organisationsnummer.