Avalans AB

Gävleborgs län

Information

Avalans AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hudiksvall som är den kommunen där Avalans AB finns. I Hudiksvall så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Avalans AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Avalans AB har haft sedan 1994-01-01. Avalans AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Avalans AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Fiskeby 54, 824 93, Hudiksvall men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0650-93027.

Hudiksvall arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Avalans AB Privat, ej börsnoterat.

Avalans AB har idag 556457-4498 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nygård Skalman, Karin Margareta -lo Curzio, Jens Peter Aslak är den som för stunden ansvarar för Avalans AB

Bolaget skall utveckla, integrera, driftsätta, marknadsföra och sälja internetbaserade bredbandtjänster med fokus på underhållning, utbildning och e-handel, så att slutanvändaren får möjlighet att utnyttja bredbandsnätens kapacitet samt att nätoperatörer och ISP skall kunna attrahera nya kunder.

I Avalans AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nygård Skalman, Karin Margareta som är född 1956 och har titeln VD, lo Curzio, Jens Peter Aslak som är född 1964 och har titeln Vice VD, Nygård Skalman, Karin Margareta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, lo Curzio, Jens Peter Aslak som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergqvist, Erik Arne som är född 1934 och har titeln Suppleant, Westberg, Pär Ingvar som är född 1951 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .