Vandra AB

Gävleborgs län

Information

Vandra AB är ett av många verksamheter som finns i Hudiksvall. Det är nämligen den kommunen som Vandra AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Vandra AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2005-09-01.

Vandra AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2005-06-21. Men sedan 2005-09-01 så har Vandra AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sundsesplanaden 2, 824 30, Hudiksvall. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vandra AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0650-76930.

Hudiksvall arbetar för att verksamheter som Vandra AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Vandra AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Aktiebolagets verksamhet är att verka som konsult inom rehabilitering av långtidssjukskrivna personer samt inom arbets- marknadspolitiska åtgärder, konsult inom utbildningsverksamhet och rekryteringsprocesser, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Vandra AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vandra AB och det är följande personer,

Organisationsnummer för Vandra AB är 556682-1756.