Hudiksvalls Sparbank

Gävleborgs län

Information

Sparbank finns det flera av i Hudiksvall och Hudiksvalls Sparbank är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Hudiksvalls Sparbank är ett av dem. Statusen för Hudiksvalls Sparbank är att Bolaget är aktivt.

Hudiksvalls Sparbank är ett Sparbank och skapades 1848-01-01. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Hudiksvall där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Hudiksvalls Sparbank ska trivas.

Hudiksvalls Sparbank är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Hudiksvall så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford- ringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt- rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Verksamhetsområdet omfattar Hudiksvalls kommun.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Hudiksvalls Sparbank inte är momsregistrerat.

Idag är Hudiksvalls Sparbank och det finns flera verksamheter som är det idag i Hudiksvall.

Vill man komma i kontakt med Hudiksvalls Sparbank så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0650-37100.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björklund, Per Steewe -Dahlin, Eric Patrik -Gunnarsson, Kenneth Gunnar -Kollin, Per Mats -Thorén, Eva Marie -Thorson, Anders Bengt Gustaf -Waller, Bengt Göran Viktor -Widenius, Jan Mikael.

De som är på något sätt har med Hudiksvalls Sparbank är Dahlin, Eric Patrik som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Gunnarsson, Kenneth Gunnar som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Thorén, Eva Marie som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Waller, Bengt Göran Viktor som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Widenius, Jan Mikael som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Thorson, Anders Bengt Gustaf som är född 1958 och har titeln VDThorson, Anders Bengt Gustaf som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Björklund, Per Steewe som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Kollin, Per Mats som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeKlingstedt, Jan Olof Henrik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotNordqvist, Gunilla Margareta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPersson, Göran Torbjörn som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotStröm Åslund, Maria Kristina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Marita Christina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotTörnquist, Anna Christina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotJonsson, Jessica Linda som är född 1976 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKarlsson, Lars Anders som är född 1966 och har titeln RevisorWestberg, Pär Ingvar som är född 1951 och har titeln RevisorBlennå, Mats Erik som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantGustavsson, Pär-Ola som är född 1968 och har titeln RevisorssuppleantEdlings Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorWennberg & Blennå Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Hudiksvalls Sparbank har 587500-7196 som sitt organisationsnummer.